ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ก.พ. 66 สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนวัดยายร่ม แต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
11 ก.พ. 66 สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนวัดยายร่ม แต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
06 ม.ค. 66 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่
โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
17 พ.ค. 65 วันเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565
โรเงรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยใช้จัดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน (ON SITE) ทุกระดับชั้น
04 เม.ย. 65 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นักเรียนอายุ5-11ปี(ระดับชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่2) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนวัดยายร่ม
         ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 นักเรียนอายุ5-11ปี(ระดับชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่2)ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ จุดฉีดวัคซีน โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) นั้น
         จึงเรียนประสานเพื่อโปรดดำเนินการดังนี้
1.เตรียมเอกสารตามลำดับ มีดังนี้
    1) เอกสารเเสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้เด็กได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 (ภาคผนวกที่ 4) 1 ชุด  ช่วยกำชับผู้ปกครองโปรดลงชื่อมาให้เรียบร้อย
    2)เเบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด19 สำหรับเด็ก ที่มีอายุ 5 ถึง 11 ปี (ภาคผนวกที่ 5)1ชุด ช่วยกำชับผู้ปกครองโปรดลงชื่อมาให้เรียบร้อย
    3) บัตรประชาชนตัวจริง (ไม่มีใช้ใบสูติบัตรถ่ายสำเนา)ถ้าเป็นต่างด้าวนำสำเนาพาสปอร์ตมาหรือถ้าไม่มีให้นำสำเนาทะเบียนนักเรียนรายบุคคลนักเรียนติด G ที่ออกโดยโรงเรียนมา
     4)ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ของเรียนนักเรียน เพื่อความรวดเร็ว
2.นักเรียน 1 คน ต่อ ผู้ปกครอง 1 ท่าน(เพื่อดูเเลนักเรียน)
3.นักเรียนควรพักผ่อนให้เพียงพอ
4.นักเรียนควรทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย
5. ขอความร่วมมือคุณครูแต่ละโรงเรียนมารอตรวจเช็ครายชื่อนักเรียน เเละเอกสารของนักเรียนให้เรียบร้อยที่เข้ารับวัคซีน ณ จุดพักรอของครูผู้ควบคุมนักเรียน
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
31 พ.ค. 64 จัดทำเครื่องมือประกันคุรภาพภายใน
จัดทำเครื่องมือประกันคุรภาพภายใน
31 พ.ค. 64 จัดทำเครื่องมือประกันคุรภาพภายใน
จัดทำเครื่องมือประกันคุรภาพภายใน
28 พ.ค. 64 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2564
ครูทุกท่าน จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2564 ทุกกลุ่มสาระวิชา
28 พ.ค. 64 ส่งโครงการต่า่ง่ ๆ ของโรงเรียน
27 พ.ค. 64 ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563
ครูทุกท่าน ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563 ทุกกลุ่มสาระวิชา
20 พ.ค. 64 ถึง 24 พ.ค. 64 จัดทำโครงการของโรงเรียน
คุณครูทุกท่าน จัดทำโครงการของโรงเรียน ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
19 พ.ค. 64 ถึง 20 พ.ค. 64 อัพโหลดสื่อการสอนขึ้นเว็บไซท์โรงเรียน พร้อมทำรูปเล่มสำหรับเปิดภาคเรียน
คุณครูทุกท่านที่ทำสื่อการสอนเสร็จแล้ว อัพโหลดสื่อการสอนขึ้นเว็บไซท์โรงเรียน พร้อมทำรูปเล่มสำหรับเปิดภาคเรียน
14 พ.ค. 64 ถึง 19 พ.ค. 64 จัดทำสื่อการสอน
คุณครูทุกท่านจัดทำสื่อการสอนทุกกลุ่มสาระวิชาเพื่อเตรียมการเรียนการสอนในวันเปิดเรียน