แนะแนวการศึกษา

นายธชานนท์ จรูญศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแนะแนวการศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0894414966
อีเมล์ : thachanon1973@gmail.com