กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางวิยะดา ดอนแก้วภู่
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : ืnalukmak31@gmail.com

นายสุวิทย์ เจริญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0818063581
อีเมล์ : suwit04@hotmail.com