ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม (อ่าน 70) 18 ก.ค. 63
ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม (อ่าน 63) 18 ก.ค. 63
แจ้งเลื่อนวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่​ 1​ ปี​ 2563​ วันที่​ 28 มิ.ย.63 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด (อ่าน 101) 20 มิ.ย. 63
กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 399) 12 มิ.ย. 63
การสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ (อ่าน 98) 04 มิ.ย. 63
ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ (อ่าน 88) 04 มิ.ย. 63