สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดยายร่ม
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดยายร่ม
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียนคือ : เหลือง - ดำ
สีเหลือง หมายถึง 
 สีดำ       หมายถึง 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นราชพฤกษ์