กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพรทิพย์ สังข์เจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : porntipchitman21@gmail.com

นายณัฏฐากร อบอุ่น
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0825822829
อีเมล์ : N.best2538@gmail.com