ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
2 หมู่ 6 ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2   แขวงบางมด  เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 02-4271220 เบอร์โทรสาร 02-4271220


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน


https://tanpibut.kid-bright.org/utunoi/