ภาพกิจกรรม
ดร.นรินทร์ บุตรพรม ศึกษานิเทศก์ ให้กำลังใจครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดยายร่ม
ท่านผอ.สวัล เชื้อพรหม และดร.นรินทร์ บุตรพรม ศึกษานิเทศก์ ให้กำลังใจครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่รับและคัดกรองนักเรียน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2563,12:28   อ่าน 64 ครั้ง