ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดยายร่ม ต้อนรับท่านผู้อำนวยการเขตจอมทองและคณะ
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วย คณะทีมงานของสำนักงานเขตจอมทอง ทุกฝ่าย รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 29 (ช่วง นุชเนตร) ได้เข้ามาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ จุดคัดกรอง ศูนย์ TO BE NUMBER 1 และบริเวณอาคารสถานที่ต่างๆ ของโรงเรียนวัดยายร่ม ภาคเรียนที่ 1/2563 ในการนี้ทางโรงเรียนวัดยายร่ม นำโดย ท่านผอ.สวัล เชื้อพรหม ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2563,12:43   อ่าน 68 ครั้ง