ภาพกิจกรรม
ชมรม​ TO​ BE​ NUMBER​ ONE​ โรงเรียนวัดยายร่ม​ กทม.​ วันที่​ 24 ก.ค. 63 รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. (นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์) และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง (นายดลจิตร เสรีรักษ์) ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2563,11:41   อ่าน 59 ครั้ง