ภาพกิจกรรม
ผอ.สวัล เชื้อพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน แนวทาง และวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการ
ผอ.สวัล เชื้อพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน แนวทาง และวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการ

https://www.youtube.com/watch?v=bjhqMjnSZTQ&t=18s
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,20:51   อ่าน 59 ครั้ง