ภาพกิจกรรม
กำหนดเปิดภาพเรียนที่ 1 ปีกา่รศึกษา 2564 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กำหนดเปิดภาพเรียนที่ 1 ปีกา่รศึกษา 2564 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2464 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย
ดังจะมีประกาศให้ทราบในโอกาศต่อไป
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2564,21:35   อ่าน 37 ครั้ง