ภาพกิจกรรม
เรียนผู้ปกครองนักเรียน เตรียมตัวนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น
ตามที่โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) ได้ประกาศให้
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นั้น ขณะนี้ หากบุตรหลานของท่าน
อยู่ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัด
ขอความกรุณาให้ท่านนำนักเรียนเดินทางกลับมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน
เฝ้าระวังและดูอาการตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19
เพื่อให้นักเรียนได้มาเรียนทันในวันเปิดเทอม
  ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัย
ของตัวท่าน บุตรหลานของท่าน และผู้อื่น
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2564,15:19   อ่าน 28 ครั้ง