ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 นักเรียน ป.4-ป.6 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนวัดยายร่ม
โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้นักเรียนอายุ 5-11 ปี โรงเรียนสังกัด กทม. ระดับชั้น ป.4-6 โรงเรียนวัดยายร่ม โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก และโรงเรียนวัดสีสุก รวมจำนวน 571 คน โดยศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 29 ช่วง นุชเนตร ให้บริการฉีดวัคซีนสูตร Pfizer-Pfizerผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวก และมีศึกษานิทศดูแลโรงเรียนในเขตจอมทอง มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
 

โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2565,23:19   อ่าน 148 ครั้ง