ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกมเก็บขยะ2
ชื่ออาจารย์ : นายจรูญ น้อยแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,15:48  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกมเก็บขยะ
ชื่ออาจารย์ : นายจรูญ น้อยแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,14:56  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชุดที่ ๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มันช่อ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,23:03  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจำแนกสัตว์
ชื่ออาจารย์ : นางนภารัตน์ อาทิตั้ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,16:03  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สระที่มีเสียงพยัญชนะท้าย(สระเกิน)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มันช่อ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,00:17  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บัญชีคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชุดที่ ๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มันช่อ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,20:20  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สระประสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มันช่อ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563,19:05  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างสือการเรียนการสอน หนังสืออิเลคทรอนิกส์แบบพลิกได้ (Flip Book) ออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายจรูญ น้อยแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2563,23:23  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอัพโหลดสื่อการเรียนการสอนเข้าเว็บไซต์โรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายจรูญ น้อยแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2563,23:20  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : OBS Studio EP 1 แนะนำการติดตั้งโปรแกรม OBS Studio
ชื่ออาจารย์ : นายจรูญ น้อยแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2563,23:16  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..