ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายสราวุท นุชผดุง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2564,04:38  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง อยู่อย่างไรให้ปลอดฝุ่น PM 2.5
ชื่ออาจารย์ : นายจรูญ น้อยแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2564,14:30  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป วงดนตรีปี่พาทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางวรวรรณ เหวียนระวี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,00:45  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฎฐวดี ภู่เจริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,21:01  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การแจกลูกและการอ่านสะกดคำสระ แ-
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรจิตร กุลพันธ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,16:52  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนประเภทคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม power point หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ Myself เรื่อง My Body
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมลิวัลย์ บุญล้น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,11:08  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ระบบย่อยอาหาร (Digestive SyStem)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจรงค์ เทพทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,06:54  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกการอ่านการเขียนคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสังข์วาลย์ ดำดี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2564,22:25  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือ TO BE Healthy Life ใส่ใจอนามัย ต้านภัย COVID-19
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสวัล เชื้อพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2564,20:56  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสวัล เชื้อพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2564,20:51  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..