ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เรื่อง การอ่านประสมคำ
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันทนา บุตรดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566,18:26  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “19 ปี TO BE 19เรื่องดีดี TO BE Yairom”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุชาวดี ศรีศิลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2564,13:46  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียน powerpoint การลบจำนวนเต็ม ชั้น ม.1
ชื่ออาจารย์ : นายวิชาญ เฉียบสมุทร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2564,23:28  อ่าน 390 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายสราวุท นุชผดุง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2564,04:38  อ่าน 601 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง อยู่อย่างไรให้ปลอดฝุ่น PM 2.5
ชื่ออาจารย์ : นายจรูญ น้อยแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2564,14:30  อ่าน 300 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป วงดนตรีปี่พาทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางวรวรรณ เหวียนระวี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,00:45  อ่าน 445 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฎฐวดี ภู่เจริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,21:01  อ่าน 2781 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การแจกลูกและการอ่านสะกดคำสระ แ-
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรจิตร กุลพันธ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,16:52  อ่าน 374 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนประเภทคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม power point หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ Myself เรื่อง My Body
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมลิวัลย์ บุญล้น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,11:08  อ่าน 574 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ระบบย่อยอาหาร (Digestive SyStem)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจรงค์ เทพทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,06:54  อ่าน 506 ครั้ง
รายละเอียด..